תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

מבנה אגף ובעלי תפקידים

מועצה אזורית גזר פועלת במסגרת בתי הספר, גני הילדים, המתנדבים, הקשישים והועדים המקומיים שביישובי המועצה להטמעת חוקי הזהירות בדרכים. כמו כן, המועצה פועלת מול מוסדות הממשלה להשגת תקציבים לפיתוח מעגלי תנועה, שיפור כבישים ומדרכות ביישובי המועצה וכן ביצוע תאורה בטיחותית בצמתים ולאורך הכבישים.

במועצה אזורית גזר קיים מטה בטיחות בדרכים. הרכב המטה כולל מס' נציגים ממחלקות המועצה וכן נציגים מחוץ למועצה. יו"ר מטה הבטיחות הוא יובל אנוך, סגן ראש המועצה, ומנהלת מטה הבטיחות בדרכים היא רחלי גרינמן, נציגת מחלקת החינוך. מטה הבטיחות בדרכים עובד בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תפקיד מטה הבטיחות בדרכים:

1. הכנת תכנית עבודה שנתית מותאמת תקציב ויישומה.
2. מתן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ביישובי המועצה ע"י ייזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה והקהילה.
3. ניהול בסיס מידע על תאונות הדרכים בתחום הרשות וכל מידע אחר לקידום הבטיחות בדרכים.
4. הגורם המתכלל את כל הגופים ברשות ומחוץ לה, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות.

יעדים עיקריים:

1. הטמעת כללי הבטיחות בדרכים בקרב הילדים ובני הנוער בנושאים : חגורות בטיחות, אופניים, חציה נכונה, אלכוהול ונהגים צעירים.
2. שמירה על בטיחות התלמידים המוסעים לבתי הספר האזוריים.
3. הטמעת כללי הבטיחות בדרכים בקרב האוכלוסייה המבוגרת במסגרת מרכז יום לקשיש ובמסגרת יישובי המועצה בתאום וועדי היישובים, לצורך הפחתת מס' תאונות הדרכים ומס' הנפגעים בהן.
4. שיפור תשתיות קלות לצורך מניעת תאונות דרכים.
5. ביצוע פעולות אכיפה בתוך יישובי המועצה.
6. פעילות להגברת הבטיחות בדרכים בתקופת הקיץ והחופש הגדול.
7. הרחבת מס' המתנדבים והיקף פעילותם לסיוע למטה הבטיחות.
8. פריסה ומינוף של מערך ההסברה בתוך יישובי המועצה.

בטיחות בדרכים בחורף

בטיחות בדרכים על אופנועים 
 תפקיד     שם בעל התפקיד     טלפון     תפקידים נוספים שממלא
 יו"ר מטה הבטיחות
    יובל אנוך     08-9274025     סגן ראש המועצה
 מנהלת מטה הבטיחות     רחלי גרינמן     08-9274012     מחלקת חינוך - מדור בתי ספר ותקציב
מנהל הבטיחת האזורי מטעם
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
    נתי הרלב    
 נציגת מערכת החינוך     רחלי גרינמן     08-9274012     אחראית על בתי הספר
 נציג מערכת החינוך הבלתי פורמלי     אורי שמחה      08-9274052     מנהל מחלקת תרבות נוער וספורט
 נציג מערכת ההנדסה     איתי פרס     08-9274082     מהנדס המועצה
 נציג מערכת הכספים / גזבר     דוד גמליאל     08-9274023     גזבר המועצה
 נציג מערכת הרווחה / קשישים     דרורה נבון     08-9274023     מנהלת מחלקת הרווחה
 קצין הבטיחות בתעבורה      טיבי פטריק     08-9274027     קצין הבטיחות מחלקת תחבורה
 נציג המשטרה     פקד דבחי          קציו התנועה בתחנת המשטרה ברמלה
 נציג מערכת הנדסת התנועה המקומית     קובי וטנברג          מהנדס תנועה
 נציגת הפיקוח במשרד החינוך - 
מפקחת על הבטיחות בדרכים
    שרית פרידמן          משרד החינוך
 נציגת הגופים המתנדבים במועצה     פנינה גבאי     08-9274069     רכזת מתנדבים במועצה
 קב"ט המועצה     אליק מגורי כהן   08-9274008     קב"ט המועצה


לאתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים