תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

מבנה אגף ובעלי תפקידים

שעות קבלת קהל

בתאום מראש
הטיפול בתלמידים שאינם מבקרים באופן סדיר או נושרים אינו רק זכותה של החברה אלא גם חובתה, זאת כדי למנוע בעתיד: שוטטות, עבריינות , פשיעה, סף כניסה נמוך לשרות צבאי, סף כניסה נמוך לשוק העבודה ולתפקוד לקוי כאזרח .
מערכת החינוך משקיעה מחשבה ומאמצים רבים בפיתוח והפעלה של שירותים , מערכות ותוכניות למניעת נשירה ולטיפול הולם מקיף באוכלוסיה זו .
אתור מוקדם ככל האפשר של תלמידים שביקורם בביה"ס אינו סדיר והנמצאים בסיכון לנשירה יאפשר בניית תוכניות טיפול ושילוב וימנע נשירתם ממערכת החינוך.
הקב"ס מתפקד כנציגן של שתי רשויות : משרד החינוך – המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, והרשות המקומית - מחלקת החינוך .
הקב"ס נבחר במכרז רשמי על פי קריטריונים של השכלה (תעודת הוראה ותואר ראשון לפחות במקצועות רלבנטיים) וכן ניסיון של שלש שנים לפחות בהוראה.
משרד החינוך, באמצעות המפקח על הביקור הסדיר במחוז מגדיר לקב"ס את המדיניות המקצועית , הנהלים,המשאבים,דרכי ההתערבות ומסגרת היסוד לתוכנית העבודה .
הרשות המקומית מגדירה את אופן פעילותו האדמיניסטרטיבית ארגונית מציבה יעדים יישוביים ומקצה משאבים נוספים לפעילות השוטפת .
הקב"ס מיישם את המדיניות המשותפת של משרד החינוך והרשות המקומית.
מוקדי התערבות וסוגי התערבות של הקב"ס
הקב"ס פועל בשתי אוריינטציות מקצועיות:
אוריינטציה"ביקורתית–מנהלית "
אוריינטציה"הנחייתית-חינוכית "
פעילותו של קצין הביקור הסדיר היא מול ביה"ס והקהילה ומול הילד ומשפחתו.
מישור פעולה בעל אוריינטציה ביקורתית מנהלית למול ביה"ס והקהילה: הקב"ס מוודא שביה"ס פועל על פי נהלים המכוונים לביקור סדיר ומניעת נשירה .
הקב"ס מוודא שלכל הילדים והנערים זכאי החינוך תהיה מסגרת לימודים.
מישור פעולה בעל אוריינטציה ביקורתית מנהלית למול הילד ומשפחתו:
הקב"ס מוודא שכל הילדים בגיל חוק לימוד חובה לומדים במסגרת חינוכית.
מישור פעולה בעל אוריינטציה הנחייתית חינוכית למול ביה"ס והקהילה:
הקב"ס מסייע לביה"ס למצות את יכולתם של התלמידים, על פי התפיסה ש "כל תלמיד יכול" באמצעות כלים ותוכניות.
מישור פעולה בעל אוריינטציה הנחייתית חינוכית למול הילד ומשפחתו. הקב"ס מדריך את ההורים לסייע לילד להשתלב ולהצליח במערכת הלימודים ומייצג את הילד ומשפחתו בפני ביה"ס והרשויות.
כל אחד ממישורי הפעולה של הקב"ס כולל בתוכו מערך שלם של מטלות – ומחייב אותו לפעולה בזהות מקצועית שונה השואבת את סמכותה ממקורות שונים ומגוונים – חלק ממקורות הסמכות הינם פורמאליים (חוק לימוד חובה, תקנות ונהלים), חלק הינם ערכיים מוסריים , וחלק אחר מושתת על מומחיות מקצועית .

תפקידי קצין ביקור סדיר

איתור

איתור תלמידים בסיכון נשירה בבתי הספר, תלמידים נעדרים או שביקורם בביה"ס אינו סדיר:

הקב"ס מרכז את דיווחי בתי הספר על ביקור לא סדיר של תלמידים: איחורים, היעדרויות לעיתים קרובות, היעדרויות משעורים, היעדרויות לתקופות.
הקב"ס מרכז דיווחים על תלמידים בסיכון נשירה .
הקב"ס מרכז דיווחים על מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת. על פי חוק לימוד חובה חלה על מנהל ביה"ס חובת דיווח למנהל מחלקת החינוך ברשות ולמשרד החינוך.
הקב"ס מקיים בדיקת יומנים מדגמית (לפחות אחת לשנה).
איתור תלמידים ברשות:

הקב"ס מאתר את חייבי הרישום לגנים ולביה"ס, שלא נרשמו במועד..
הקב"ס מקיים קשר עם שותפי התפקיד ברשות ומקבל מהם דיווח על תלמידים שאינם משובצים במסגרות חינוך.
הקב"ס מאתר תלמידים שהופנו למסגרות (מסגרות החינוך המיוחד , בתי ספר מקצועיים, פנימיות) וההורים או התלמידים מסרבים לשיבוץ.
הקב"ס עוקב אחר קליטתם של תלמידים העוברים ממסגרת בישוב למסגרת מחוץ לישוב .
איתור תלמידים באמצעות מצבת תלמידים:
קב"ס מאתר תלמידים באמצעות מבצעי איתור ארציים פעמיים בשנה (בתחילת השנה ולקראת סוף שנת הלימודים).

מניעה וטיפול

בתחילת כל שנה מפיץ הקב"ס לבתי הספר איגרת מידע בנושא הביקור הסדיר ודרכי פעולה על פי חוזר מנכ"ל. הוא משתתף בישיבות ההערכות בתחילת השנה ומציג בפני המנהל וצוות ביה"ס את "חוק לימוד חובה" ואת נהלי העבודה עימו.
הקב"ס נמצא בקשר קבוע עם יועצות ביה"ס ומפקחים, לפי הצורך,מתאם את הטיפול בתלמידים שהופנו אליו עקב סיכון נשירה וביקור בלתי סדיר
הקב"ס משתתף בישיבות צוות רלוונטיות , ובישיבות צוות בין מקצועיות הדנות במצבו של תלמיד בסכנת נשירה גלויה או סמויה .
הקב"ס משתתף בישיבות תיאום והכוון ועוקב אחר שיבוצם של כל התלמידים גם בעת חופשת הקיץ.
הקב"ס משתתף בישיבות וועדות מקצועיות בקהילה לגבי תלמידים שבטיפולו : ועדות השמה , ועדות החלטה ,ועדות ערר, ועדות הכוון , ועדות בין-מקצועיות וכו'. בישיבות אלה הוא משתתף כנציג הילד והוריו וכן מתוקף תפקידו כמופקד על מניעת הנשירה.
הקב"ס עומד בקשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קציני מבחן, עובדי קידום נוער וכו') לקביעת דרכי התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים .
הקב"ס משלב תלמידים שלא שובצו במסגרות חינוכיות , והקשר שלהם עם ביה"ס האחרון נותק.
הקב"ס יוזם הפעלת תוכניות מניעה לתלמידים, על פי צרכיהם ובשיתוף עם ביה"ס, גורמים בקהילה, הורים וכו' .
הקב"ס פועל לאכיפת חוק לימוד חובה כאשר היעדרויותיו של התלמיד אינן מוצדקות, כאשר ההליך הטיפול של ביה"ס מוצה , לא ניתן לגייס את ההורים ו/או להפעיל השפעה על הילד , המטפלים האחרים לא מצאו פתרון, והיעדרותו של הילד נמשכת . הקב"ס פונה ליועץ המשפטי באמצעות מנהל מחלקת החינוך של רשות להמשך אכיפת חוק לימוד חובה.
הקב"ס מרכז את הפניות לפטור: פטור ללימודים אקסטרניים, פטור מלימודים לתלמידים חולים, פטור ללמידה בקידום נוער, פטור לעבודה, פטור ללמידה בבית (חינוך ביתי). הוא עוקב אחר תפקוד התלמיד לאחר אישור ה"פטור" ע"י מנהל המחוז ומנכ"לית משרד החינוך ומסייע לו ולמשפחתו.
הקב"ס משתתף בישיבות שונות בישוב שעניינן תלמידים בסיכון, ומיצג את מדיניות מניעת הנשירה, עליה הוא מופקד.

דיווח

הקב"ס מדווח למנהל מחלקת החינוך ולמפקח ביקור סדיר ומניעת נשירה במחוז על תלמידים שאינם משובצים. כמו כן מדווח על אחוזי נשירה באמצעות מרכז המידע הממוחשב הישובי (ממ"ר).
הקב"ס מדווח לרשות אליה עבר תלמיד שבטיפולו ובכך יסייע להמשך טיפול ומעקב
הקב"ס מדווח דיווחים מנהליים : דו"ח קב"ס חודשי, דו"חות תקציביים.