תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

מדי שנה מפרסם שר הפנים תקנות בדבר מתן הנחה בארנונה, ובהן נקבעים שיעורי ההנחה המירביים, אותן רשאית הרשות המקומית להעניק.

מליאת המועצה נוהגת, בדומה לרשויות אחרות, נוהגת לאמץ את שיעורי המקסימום במתן ההנחות.

בשנת 1993 קבעה ואישרה הכנסת בחוק את רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ולפטורים בתשלומי ארנונה, וכן את שיעורי ההנחה המרביים לכל קבוצה.

אין לרשות המקומית כל סמכות להוסיף עליהן.

 

ועדות הנחות (למקרים חריגים - מבקש "נזקק")

הוועדה תהיה מוסכמת לתת הנחה של עד 70% למחזיק נכס שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל שתי סיבות בלבד:

טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו

אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי

בקשה להנחה של "נזקק" תוגש במחלקת הגבייה על גבי טופס המיוחד לכך (ניתן למלא את הטופס הצהוב שמוצג בטפסים). כמו כן ניתן לקבל את הטופס במשרדי מחלקת הגבייה.

 

חשוב לדעת!

כל ההנחות והפטורים שנקבעו בחוק, מתייחסים לדירת מגורים אחת המוחזקת ע"י הזכאי.

קבלת הנחה לשנת 2017 מותנית בהסדרת כל חובות העבר על הנכס.

לא תחול יותר מהנחה אחת על נכס אחד.

המחזיק זכאי ליהנות מההנחה הגדולה ביותר.

לא יינתנו פטורים רטרואקטיביים.

הפטורים וההנחות יינתנו רק בצירוף כל המסמכים המתאימים ולאחר בדיקה.

מועד אחרון להגשת בקשה הוא: 31/03/2017.

 

קשישים ואזרחים ותיקים


מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה

תיאור קבוצת הזכאים

סוג ההנחה

(*) אזרח ותיק

מקבל קצבה שאינו עומד בקריטריונים של מבחן הכנסה ע"פ חוק אזרח ותיק

25% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף תצלום ת.ז של המבקש ושלושה תלושי משכורת של שני בני הזוג

אזרח ותיק

מקבל קצבה שעומד בקריטריונים של מבחן הכנסה עפ"י חוק אזרח ותיק

30% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף תצלום ת.ז של המבקש ושלושה תלושי משכורת של שני בני הזוג

אזרח ותיק

תושב שאינו מקבל קצבה ועומד בקריטריונים של מבחן הכנסה עפ"י חוק אזרח ותיק.

30% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף תצלום ת.ז ואישור מהביטוח הלאומי

קשיש

גבר שמלאו לו 67 שנים או אישה שמלאו לה 65 שנים, המקבלים קצבת זקנה או שארים או תלויים או בעלי נכות בשל פגיעה בעבודה.

25% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

קשיש בתוספת השלמת הכנסה

גבר שמלאו לו 67 שנים או אישה שמלאו לה 65 שנים, המקבלים קצבת זקנה או שארים בתוספת הבטחת/השלמת הכנסה.

100% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

קשיש + נכה רפואי 90% ומעלה

נכה אשר דרגת נכותו המוכחת היא בשיעור של 90% ומעלה, או מי שטרם קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור לעיל.

40%

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

 קשיש בתוספת דרגת אי כושר השתכרות מעל 75%נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה, נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות מעל 75% ומעלה לצמיתות, לפי סעיף 127 לו'. 80%טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

 

(*) התנאים לקבלת ההנחה:

המבקש מחזיק בנכס שסך הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק.
ובמידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל ההכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
יש להגיש בקשה חתומה על ידו ולהוסיף הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.


הנחיות כלליות


סוג ההנחה

תיאור קבוצת הזכאים

שיעור ההנחה

המסמכים הנדרשים

קצבת נכות 75% ומעלה

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה מהמוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 127 לו', אשר דרגת אי כושר השתכרות היא 75% ומעלה.

80%

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

גמלת סיעוד

המקבל גמלה לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי, גמלת סיעוד

70%

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

נכה רפואי 90% ומעלה

נכה בנכות רפואית מוכרת על פי כל דין של 90% ומעלה.

40%

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

עיוור

בעל תעודת עיוור.

90%

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

נפגעי מלחמה וכוחות הביטחון עד 4 נפשות

נכה פעולות איבה, נכה צה"ל, נכה פעולות איבה במלחמת השחרור, נכה משטרה או שב"ס, משפחה שכולה (חייל שנספה) שאירים שכולים (פעולות איבה).

פטור ל-47 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד הרלוונטי

נפגעי מלחמה וכוחות הביטחון מ-5 נפשות

נכה פעולות איבה, נכה צה"ל, נכה פעולות איבה במלחמת השחרור, נכה משטרה או שב"ס, משפחה שכולה (חייל שנספה), שאירים שכולים (פעולות איבה).

פטור ל-60 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד הרלוונטי

נכה רדיפות הנאצים עד 4 נפשות

מקבלי גימלה מהמדינה ע"פ חוק רדיפות הנאצים התשנ"ז 1975, מקבלי גימלת ממשלת גרמניה, אוסטריה, הולנד, או בלגיה )לפי החוק הבלגי משנת 1957(.

פטור ל-47 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד הרלוונטי

נכה רדיפות הנאצים מעל 5 נפשות

מקבלי גימלה מהמדינה ע"פ חוק רדיפות הנאצים התשנ"ז 1975, מקבלי גימלת ממשלת גרמניה, אוסטריה, הולנד, או בלגיה )לפי החוק הבלגי משנת 1957(.

פטור ל-60 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד הרלוונטי

ילד נכה

כאשר בן/בת של מחזיק בנכס זכאי/ת לגימלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחייה עזרה בלימודים ובסידורים) לילד נכה.

33% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

הורה יחיד

על פי חוק משפחה חד הורית

20%

טופס בקשה בצירוף צילום ת.ז של המבקש ובצירוף פס"ד בימ"ש על חזקת הילדים

חייל בשירות סדיר

חייל בשירות סדיר המחזיק בנכס למגורים

פטור עד 70 מ"ר

טופס בקשה בצירוף תצלום תעודת חוגר ואישור ממשרד הביטחון

אסיר ציון

אסיר ציון או בן משפחה של הרוג  מלכות המקבל קיצבה על פי חוק.

100% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד הרלוונטי

עולה חדש

שנה מיום רישומו כעולה חדש במרשם האוכלוסין. כעולה חדש על פי חוק השבות התש"י 1950.

100% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד הרלוונטי

גמלת הבטחת הכנסה

וגמלת דמי מזונות

מחזיק בנכס ובתנאי שמקבל גמלת הבטחת

הכנסה / דמי מזונות שהחל לקבלה לפני

1/1/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת   6חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה

עד 70%

טופס בקשה בצירוף צילום של תעודת הזהות של המבקש ואישור מהמוסד הרלוונטי


טבלת מבחן הכנסה לשנת 2019

מספר הנפשות

                    הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019

1

עד 2,847

מעל 2,847 עד 3,274

מעל 3,274 עד 3,701

מעל 3,701 עד 5,300

2

עד 4,270

מעל 4,270 עד 4,910

מעל 4,910 עד 5,550

מעל 5,550 עד 7,949

3

עד 4,952

מעל 4,952 עד 5,695

מעל 5,695 עד 6,438

מעל 6,438 עד 9,219

4

עד 5,636

מעל 5,636 עד 6,481

מעל 6,481 עד 7,327

מעל 7,327 עד 10,492

5

עד 7,028

מעל 7,028 עד 8,083

מעל 8,083 עד 9,137

מעל 9,137 עד 13,085

6

עד 8,421

מעל 8,421 עד 9,684

מעל 9,684 עד 10,947

מעל 10,947 עד 15,677

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

עד 20%

7

עד 9,813

מעל 9,813 – 11,285

מעל 11,285 עד  12,757

מעל 12,757 עד 18,269

8

עד 11,206

מעל 11,206 עד 12,886

מעל 12,886 עד 14,567

מעל 14,567 עד 20,862

9

עד 12,598

מעל 12,598 עד 14,488

מעל 14,488 עד 16,377

מעל 16,377 עד 23,454

10 ומעלה

עד 1,400 לנפש

עד 1,610 לנפש

עד 1,820 לנפש

עד 2,606 לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%

עד 30%


* הכנסה כהגדרתה בתקנה 2 (א) (8)
* כפוף לשינויים שהתפרסמו על פי חוק ההסדרים. 

***לבקשה יש לצרף מסמכים ל- 12 חודשים לשנת 2017.


לנוחותכם, להלן חוזר משרד הפנים בנוגע להנחת מבחן ההכנסה קובץ תקנות משרד הפנים


להורדת טפסים לחץ כאן