תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

מבנה אגף ובעלי תפקידים

תפקידה של הועדה הוא להחליט על זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד ועל סוג המסגרת החינוכית המתאימה לו.
ועדת ההשמה היא הגוף היחיד המוסמך להחליט על העברתו של תלמיד ממסגרת רגילה למסגרת מיוחדת.
לפני ועדת ההשמה עומדות האפשרויות האלה:

החלטה על זכאותו של ילד לחינוך מיוחד והשמתו במוסד לחינוך מיוחד (גן מיוחד, בית ספר מיוחד, כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל)
החלטה על השמה במסגרת חינוך רגיל (גן רגיל, כיתה רגילה בבית ספר רגיל), עם המלצה על תמיכה מסל שילוב או ללא המלצה.
הפניות תלמיד לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד.
הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל אל ועדת השמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד, וכן אישור של ועדת שילוב יישובית או אזורית.
אל ועדת השמה יכולים לפנות הורים, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, ארגונים ציבוריים או מי ששר החינוך , שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

הרכב ועדת ההשמה
בועדת ההשמה חייבים להשתתף לפחות שלושה אנשים: נציג רשות מקומית שהוא יו"ר הועדה, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו ופסיכולוג חינוכי מטעם השרות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות.
כמו כן כלולים בהרכב ועדת ההשמה נציג ארגון ההורים הארצי לחינוך מיוחד מתוך רשימה שקובע הארגון, רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה ששר הבריאות קובע ועובד סוציאלי מתוך רשימה ששר העבודה והרווחה קובע. כאשר מתקיים דיון בעניינו של תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל חייב להשתתף גם המפקח הכולל או נציגו. חברי ועדת ההשמה ממונים על-ידי שר החינוך.

החלטת ועדת ההשמה מתקבלת על דעת רוב חבריה. השיקול היחיד המנחה את הוועדה בבואה לדון על השמתו של ילד בחינוך המיוחד היא טובתו.

מידע מהימן, מדויק ומפורט יכול לעזור לוועדה לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור הילד. לפיכך חשוב למסור לוועדה כל מידע העשוי לעזור לה בהחלטתה. במקרה של העתקת מקום מגורים החלטת ועדת ההשמה שהתקיימה במקום המגורים הקודם תקפה גם למקום המגורים החדש, ובלבד שלא עברו שלוש שנים ממועד קיומה.

יישום ההחלטה של הוועדה מותנה בקיומם של מקומות פנויים ושל תקציבים.

לקראת ועדת השמה
ועדת ההשמה הינה ועדה מקומית המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי הורים. "הרכב ועדת ההשמה" חייב לכלול לפחות את נציג הרשות המקומית (יו"ר הועדה), המפקח על החינוך המיוחד (או נציגו) ופסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי."תפקידה של ועדת ההשמה" הוא לדון בצרכים החינוכיים המיוחדים של ילדים, לצורך הפנייתם למסגרת החינוכית המתאימה ביותר.
לעיתים, מתקבלת הידיעה על הפניית הילד לועדת ההשמה בהפתעה להורים ולעיתים לא.
ההמלצה להפנות את ילדכם לועדת ההשמה עלולה להטיל צל על התקוות והציפיות ש"ילדנו יהיה ככל הילדים". ויכול להיות שתחששו מה"כתם" של חינוך מיוחד, שמא ילווה את ילדכם גם בעתיד. ידיעה זו מעוררת אצל הורים רבים רגשות כמו מבוכה, אכזבה, תסכול, כעס ועוד.
ייתכן שאתם מודאגים ביחס לקשיים שיש לילדכם ומקווים שקשיים אלה יחלפו עם הזמן ועם עזרה מתאימה.

יכול להיות שברור לכם שלילדכם צרכים מיוחדים, ואז במקרה כזה תהיו עסוקים בחיפוש ובדיקת המסגרת המיוחדת המתאימה לו.

ההורים יקבלו "זימון לועדת השמה" בדואר רשום לפחות שבועיים לפני הדיון. החלטות של ועדה אליה לא הוזמנו ההורים, אינן תקפות.
"הדיון בוועדה" עלול להיות קשה עבורכם ולכן חשוב שתשאלו את כל השאלות ותוודאו שברור לכם כל הנאמר.
"סיכום הדיון והחלטת הועדה" יערכו על ידי חברי ועדת ההשמה ללא נוכחותכם. הועדה תמסור לכם החלטה
מנומקת בכתב תוך 21 יום מקבלת ההחלטה.
כהורים, יש לכם את השקפתכם לגבי ילדכם ויתכן שתרגישו ששיבוץ או השארת הילד במסגרת שלו.
רגילה היא הדרך הטובה ביותר להכינו לחיים ועדיפה על פני שיבוצו עם ילדים בעלי קשיים דומים לשלו.
ואמנם גם מדיניות אנשי החינוך בשנים האחרונות היא למנוע ככל האפשר הפניית ילדים למסגרות החינוך המיוחד, ולנסות לשלבם במסגרות החינוך הרגיל בעזרת סיוע מתאים.
מתוך ניסיונם ומשום שיש להם מבט מקיף על ילדים רבים , יכולים , לרוב, אנשי המקצוע לראות את ילדכם כחלק מהכלל ולבחון איזו אוירה חינוכית תאפשר את התפתחותו המירבית.

ההחלטה לשים ילד בחינוך המיוחד היא החלטה כבדת משקל. השיקול המנחה בה הוא להציע לילד את התנאים הטובים ביותר שיאפשרו לו להתמודד עם קשייו תוך כדי קבלת עזרה לימודית רגשית ופיזית.
חשוב שתהיו מעורבים ופעילים ככל שתוכלו בתהליך ההשמה שכן, אתם ההורים מכירים את ילדכם הכי טוב ועליכם לחלוק מידע זה עם אנשי המקצוע.
חשוב שתנסו להיות מספיק פתוחים לשמוע גם דיעות אחרות משלכם על אף שלעיתים זה קשה.
אם יש לכם שאלות , תהיות, דברים שאינכם מבינים לגבי הקושי של ילדכם וזכויותיו, יש לכם את הזכות והאחריות לשאול ולקבל הבהרות מהאנשים העובדים עם ילדכם.
הסכמה בין אנשי המקצוע לביניכם לגבי התכנית החינוכית המתאימה לילדכם, תעזור להשמה מוצלחת עבורו.

ועדת ההשמה משמשת עבורכם ההורים גורם מקצועי שתוכלו להשמיע בפניו את התלבטויותיכם ושאלותיכם בכל הקשור לזכאותו של ילדכם למסגרת חינוכית מתאימה. הועדה קובעת את סוג המסגרת שבה ילמד ילדכם , כלומר, חינוך מיוחד , חינוך רגיל או שילוב, ויכולה להמליץ על מסגרת מסוימת עדיפה וכן על סוג וכמות הסיוע והטיפול הנדרש. זכרו, החלטת ועדת ההשמה מחייבת את כל הגורמים, אולם קבלת המלצותיה תלויה בשיקול הדעת והאמצעים העומדים לרשות הרשות המקומית והמסגרת החינוכית הנבחרת.

השיבוץ למסגרת הספציפית ייעשה על ידי ועדת שיבוץ מקומית ברשות המקומית בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.

במידה ואינכם מרוצים מהחלטת ועדת ההשמה תוכלו לערער. "תפקידה של ועדת הערר" הוא לדון מחדש על השמתו של ילדכם. "הרכב ועדת הערר" יהיה שונה לחלוטין מהרכב ועדת ההשמה. גם את ה"זימון לועדת הערר" תקבלו בדואר לפחות שבועיים לפני הדיון.

ב"דיון בועדת הערר" יוצגו המסמכים שהוצגו בפני ועדת ההשמה וניתן להביא גם מסמכים חדשים. הסיכום וההחלטה ייעשו על ידי חברי הועדה בלבד, והחלטה בכתב תימסר להורים תוך עשרה ימים.

חשוב לדעת !
ילד לא ילמד במסגרת של חינוך מיוחד ללא החלטה של ועדת ההשמה.
ועדת ההשמה אינה דנה בהעברות ילדים ממסגרת של חינוך מיוחד אחת למסגרת חינוך מיוחד אחרת.
ועדת ההשמה אינה דנה בהעברת ילדים מהחינוך המיוחד אל החינוך הרגיל. במקרים אלה דרושה הסכמת ההורים.