תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם
 • חוק עזר לגזר (שירותי שמירה), התשע"ז 2016
 • חוק עזר לגזר - החזקת בעלי חיים, התשס"ח 2008
 • חוק עזר לגזר - הסדרת השמירה, התשס"ח 2008
 • חוק עזר לגזר - מניעת מפגעים והסרתם, התשס"א 2001
 • חוק עזר לגזר - הצמדה למדד, התשס"א 2001
 • חוק עזר לגזר - היטל ביוב, התשס"א 2000
 • חוק עזר לגזר - פיקוח על כלבים, תשכ"ב 1962
 • חוק עזר לגזר - אגרת ביוב, התשנ"ד 1994
 • חוק עזר לגזר - היטל ביוב, התשנ"ד 1993
 • חוק עזר לגזר - סלילת רחובות תשכ"ח 1968
 • חוק עזר לגזר - שמות ומספרים לרחובות ולוחיות-מספר בבנינים, תשל"ב 1972
 • חוק עזר לגזר - הגנה על הצומח, תשכ"ג 1963
 • חוק עזר לגזר - רשיונות לאופניים, תשכ"ט 1969
 • חוק עזר לגזר - אגרת תעודת אישור, תשל"ה 1975
 • חוק עזר לגזר - הסדרת השמירה תשי"ז 1957
 • חוק עזר לגזר - הסדרת גדר חיה תשכ"ט 1969
 • חוק עזר לגזר - הדברת מזיקים, תשכ"ו 1965
 • אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי המועצה המקומית גזר