תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

אחת ההחלטות המשמעותיות במסגרת הרפורמה בנושא תכנון ובניה עליה הכריז משרד הפנים היא העובדה שרשות מקומית שתהיה לה תוכנית מתאר כוללנית בתוקף תקבל סמכות לאשר תוכניות שהיום הן בסמכותה של הוועדה המחוזית.

אשר על כן החליטה המועצה האזורית גזר להכין תכנית מתאר כוללנית למועצה. התכנית תהיה מסמך סטטוטורי שיחול על כל שטחי המועצה, תקבע את אופן פיתוח הקרקע במועצה, אלו אזורים מיועדים לשימור כשטחים פתוחים ואלו מיועדים לפיתוח. התכנית תקבע לכל ישוב יעדי אוכלוסייה, היקפי בניה, יעדי תעסוקה, פיתוח שטחים ציבוריים, כיצד לשמור על המרקם הכפרי חקלאי ועל איכות החיים והסביבה ובכך תעצב למעשה את פני המועצה האזורית גזר לשנים הבאות.

לאחר אישור התכנית הכוללנית, תוכל "הועדה המקומית גזר" כאמור, לקדם בסמכותה תכניות מתאר (תב"עות), התואמות את התוכנית הכוללנית, שמשנות את ייעוד הקרקע, מקנות זכויות בנייה וכו' וזאת מבלי להידרש לאישור הועדה המחוזית ובכך לקצר באופן משמעותי את משך ההמתנה לאישורים לרווחתם של התושבים.

ראש המועצה, פטר וייס: "כדרכנו אנו פועלים בשקיפות מלאה ולכן תהליך הכנת התכנית מושתת על שיתוף הציבור: תושבים, נבחרי ציבור, עובדי המועצה, אנשים שעובדים בתחומה או מקבלים את שרותיה, נציגים של משרדי הממשלה וכד'. בין היתר, בכוונתנו לשתף בצורה ממוקדת ורציפה קבוצה המורכבת משני נציגים מכל ישוב בסדרה של מפגשים שייערכו בנקודות מפתח לאורך תהליך הכנת התכנית. השתתפותה תושבים תאפשר להם להשפיע על אופי פיתוחה והתפתחותה של המועצה בעשורים הבאים למען עתיד ילדינו ונכדינו".

מפגש ההתנעה של התוכנית אליו מוזמנים תושבי המועצה יתקיים ביום שני 2.5.16, בשעה 19:00 באשכול הפיס בבית חשמונאי, במהלכו יוצג תהליך הכנת התכנית עקרונות התכנון והדרכים לקחת בו חלק.


מפגש ההתנעה של תוכנית הפיתוח לציבור התושבים יתקיים ביום שני, 02.05.2016 בשעה 19:00 באשכול הפיס בבית חשמונאי בברכה ראש המועצה, פטר וייס הזמנה למפגש השקת תכנית מתאר למועצה האזורית גזר בואו להשפיע על אופי פיתוחה והתפתחותה של המועצה בעשורים הבאים למען עתיד ילדינו ונכדינו. המועצה האזורית גזר החליטה להכין תכנית מתאר כוללנית אשר תקבע את אופן פיתוחה של המועצה וישוביה בשנים הבאות, לרבות היקפי בניה, יעדי תעסוקה , פיתוח שטחים פתוחים, ציבוריים וחקלאיים, תוך שמירה על הסביבה והמרקם הייחודי במועצה. במסגרת מדיניות המועצה, אנו מבקשים להציג בפניכם את מתווה גיבוש התוכנית לשמוע את דעתכם והתייחסותכם, ללמוד וללמד.