תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

מליאת המועצה האזורית גזר, בישיבתה מיום 19/6/16 קבעה תבחינים ונוהל למתן תמיכות לגופים ועמותות בתחום הספורט, לשנת 2017, הפועלים בתחום המועצה.

נוסח מלא של התבחינים, והנוהל למתן תמיכה לגופים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו בהחלטת המועצה, ניתן לקבל במשרדה של מנהלת התרבות הגב' מרסל עמירה.

על כל גורם העומד בתבחינים ובהוראות הנוהל, המעוניין בהגשת בקשה לתמיכה, להגיש הבקשה לתמיכה, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי נוהל התמיכות, עד ליום ה- 28/2/17, למשרדה של מנהלת התרבות במועצה, הגב' מרסל עמירה.

ב ב ר כ ה,
פטר וייס
ראש המועצה


נוהל תמיכות 2017

נוהל תמיכות 2017 - נספח א'

נוהל תמיכות 2017 - נספח ב'

נוהל תמיכות 2017 - נספח ג'