תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

כמידי שנה, מעניקה המועצה מלגות לימוד לסטודנטים/ות תושבי המועצה.
גם השנה, במטרה להנגיש ולהקל על הציבור, אנו מפעילים את שירות "מלגה בקליק" המאפשר להגיש את הבקשה למלגה בצורה מקוונת דרך אתר המועצה

למלגה בקליק לחצו כאן

להורדת טופס להדפסה לחצו כאן


המעוניינים/ות בקבלת מלגה, מוזמנים לפנות על פי הרשום מטה:
1. הקריטריונים לקבלת מלגה:
• תושב/ת המועצה ב-5 השנים האחרונות ברצף (למעט מי שהחליפ/ה כתובת כתוצאה משרות צבאי סדיר או שירות לאומי, למשך תקופת שירותו/ה בפועל).
• לימודים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל והמוסמך להעניק תואר ראשון B.A.
• לימודים במסלול לתואר ראשון בלבד (B.A).
• שכר הלימוד המשולם לא יפחת מ- 6,000 ₪.
• הצגת קבלות עבור תשלום בגובה של 6,000 ₪.

2. אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה:
• צילום תעודת זהות (כולל ספח הכתובת).
• אישור לימודים לשנת התשע"ח מהמוסד האקדמי.
• צירוף קבלות על תשלום שכר לימוד בגובה 6,000 ₪.
• אישור כי הלימודים הינם במסלול לתואר ראשון בלבד.

הבהרות:
1. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מקור או דרך אתר האינטרנט של המועצה באמצעות "מלגה בקליק" (לא יתקבלו בקשות בפקס).
2. חובה לצרף לבקשה את כל האישורים הנלווים הנזכרים לעיל.
3. ניתן להגיש את הבקשה החל מה – 1.1.2018 י"ד טבת תשע"ח. 
4. מועד אחרון ל מועד אחרון להגשת הטפסים במועצה: 5.3.2018, יח' באדר התשע"ח.
5. סטודנט/ית שבקשתו/ה לא תעמוד בכל הקריטריונים האמורים, ו/או סטודנט/ית שבקשתו/ה תוגש לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה (5.3.2018), תדחה בקשתו/ה על הסף.
6. מובהר בזאת כי עמידה בתאריך הנ"ל (5.3.2018) הינה באחריות מגיש/ת הבקשה.
7. ניתן לקבל טפסי בקשת מלגה במזכירויות הישובים, או במשרדי המועצה, אצל רכזת מלגות- הגב' שירי בינת מזרחי (טל': 08-9274054), או באתר האינטרנט של המועצה.
8. בהגשת הבקשה בשירות "מלגה בקליק" יש למלא את כל השדות, לצרף את האישורים הנדרשים (ניתן לצלם את המסמכים דרך הטלפון הנייד), ולהמתין עד שכל הקבצים עולים למערכת. רק פניות אשר תתקבלנה במערכת המחשוב של המועצה תיבדקנה. למען הסר הספק, רק קבלת אישור חוזר במייל עם מספר הפנייה יהווה אסמכתא לכך שהבקשה התקבלה לבדיקת המועצה.בברכה,

פטר וייס
ראש המועצה