תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

רקע
במסגרת תקנות בריאות העם (תקנות וועדת ענבר) ובהתאם לעדכון תקנות תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), נדרשות כל המועצות האזוריות וביניהן גם מועצה אזורית גזר להציג תכנית לדיגום שפכי תעשיה המוזרמים אל מערכות סילוק השפכים הנכללות בשטחיה.

הליך קביעת תכנית הדיגום כולל את השלבים הבאים:
• איתור העסקים שלהם פוטנציאל להזרמת שפכים תעשייתיים.
• מיון העסקים על פי פוטנציאל הפגיעה במערכות ההולכה והטיפול בשפכים.
• קביעת תכנית דיגום לאפיון ובקרה על שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב המועצתית.

תיאור המצב הקיים
בהתאם להנחיות רשות המים והמשרד להגנת הסביבה ובמסגרת החלת כללי שפכי תעשיה על מועצות אזוריות, מועצה אזורית גזר נדרשת לבצע בקרה על שפכי תעשיה בתחומה.

שיטת העבודה
תהליך העבודה בבניית תכנית הניטור כולל את השלבים הבאים:
1. איתור רשימת המפעלים – על בסיס צריכות מים, סקטור תעשייתי וחריגות קודמות.
2. איסוף חומר לגבי פעילות המפעל, חריגות בעבר ונקודת הדיגום.
3. קביעת התדירות ורשימת הפרמטרים לדיגום - על פי הנחיות רשות המים והמשרד להגנ"ס.
4. התאמת התכנית לאופיי המפעל על פי פוטנציאל הזיהום של המפעל.

איסוף וניהול המידע
המידע שנאסף לצורך הכנת תכנית הניטור יתקבל מהיחידה הסביבתית, רישוי עסקים, משרד הבריאות ומהמשרד להגנת הסביבה .

עדכון הכללים
לרשותכם מצורף קישור לאתר רשות המים.
http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
באתר מעודכנים כדרך קבע כללי שפכי תעשיה