תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

כללי:
מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דרוג: עו"ס
דרגה: י'- ח'
היקף משרה: 50% משרה- עו"ס יישובי.
דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

דרישות נוספות:
א. רצוי ניסיון בתחום העבודה הקהילתית.
ב. חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
ג. יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה OFFICE .
ד. רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

תיאור המשרה ודרישות התפקיד:
1. טיפול במקבלי השירות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, על ידי ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
2. מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
3. משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
4. מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
5. מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
6. נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
7. מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
8. מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
9. משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
10. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
11. מתן מענה לפניות הציבור, תושבים, יישובים, ועדים מקומיים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעיצאי הפנייה אפשריים.
12. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן).
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, באמצעות הגשה למייל avigaile@gezer-region.muni.il או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי המועצה, בשעות הפעילות הקבועות.
איש הקשר ברשות לעניין זה, מנהלת משאבי אנוש, רחלי משה.
דרכי התקשרות:
טלפון 08-9274030
פקס 08-9724019
דוא"ל avigaile@gezer-region.muni.il

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש