תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

החל יישומה של תוכנית העבודה המועצתית לשנת 2018, שהוכנה על ידי מנהלי אגפי, מחלקות ויחידות המועצה לקראת סוף שנת 2017, זאת בהמשך להנחייתו של ראש המועצה, פטר וייס, לפעול על פי מודל תוכניות עבודה סדורות שהפכו לחלק בלתי נפרד מדרך עבודת המועצה.

תוכנית העבודה גובשה ונכתבה על בסיס לקחי הביצוע ומסקנות העשייה משנות העבודה הקודמות כחלק ממאמצי מנהלי האגפים והמחלקות לייעל את עבודת המועצה, לשפר את השירות הניתן לתושבים ולהביא לתיאום ואינטגרציה טובים יותר בין המחלקות, הפעילויות והשירותים הניתנים על ידי המועצה.
           
תוכנית העבודה כוללת, בין היתר, סקירת פעילות כללית של כל מחלקה ומחלקה, בחירת היעדים העיקריים, ציון המשימות המרכזיות והצבת לוחות זמנים לביצוע המשימות. השנה הורחבה היריעה ולתוכנית העבודה נוספו נושאים חדשים בתוכם: התוכנית להתייעלות אנרגטית, תוכנית מענה בנושא אבטחה וסייבר, מיסוד מרכז צעירים במועצה ועוד. 
בנוסף ישנה התייחסות לתוכניות חדשות בתוך פעילות המחלקות וביניהן: התוכנית לקידום היכל תרבות חדש, תוכנית לפיתוח מנהיגות בחינוך ועוד.

לדברי ראש המועצה התוכנית היא כלי עבודה מרכזי לניהול תקין ושקיפות מלאה אשר לפיהם מתנהלת עבודת המועצה .  עוד אמר כי שיטת עבודה זאת  הוכיחה את עצמה בשנים קודמות ובאה לידי ביטוי באיתנות תקציבית, עליה קיבלה המועצה בימים אלה שוב את פרס שר הפנים, בהתייעלות המערכת ושיפור מתמשך של השירות לתושב. 

יודגש כי בארבע השנים האחרונות, כחלק מפרויקט השקיפות שהוחל במועצה, הוטמעה תוכנית העבודה המלאה באתר המועצה. גם השנה תעלה תוכנית העבודה ל 2018 במלואה לאתר. זאת כיישום מדיניותו של ראש המועצה לשיתוף התושבים, לעידוד השיח עם הציבור ולהגברת אמון התושבים במערכת.

לתוכנית העבודה 2018 לחץ כאן

 

שער לתוכנית עבודה 2018