תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

מועצה אזורית גזר מבקשת להביא לידיעת הציבור כי התקבלה החלטה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן - משכ''ל) לשירותי ניהול ופיקוח של משכ''ל במסגרת המכרזים המשותפים הבאים של משכ''ל:

יובהר כי ניתן להעלות השגה בענין עד 7 ימים מיום פרסום ההודעה כמפורט להלן לגב' ענת אוזן בהודעת דוא"ל בלבד שכתובתה anat@gezer-region.muni.il ולהגיש את טענותיו בכתב לרבות כל תימוכין בענין.

לאחר המועד כאמור יחתם הסכם עם משכ''ל לקבלת שירותי הניהול/ פיקוח.


31.1.18 - שירותי ניהול ופיקוח לניקיון מבנים (מכרז מס' _שנ / 2017 / 23___). להחלטה לחץ כאן

31.1.18 - שירותי ניהול ופיקוח לבנית גן ילדים בקיבוץ נצר סרני (מכרז מס' __מק  /2014 /2). להחלטה לחץ כאן

4.2.18 - שירותי ניהול ופיקוח להסעות (מכרז מס'_הס/2017/17 ). להחלטה לחץ כאן

13.2.18 - הפעלת צהרונים לילדים מספר (מכרז – הצ /2017/ 24). להחלטה לחץ כאן

19.2.18 - ליסינג תפעולי לכלי רכב מספר (מכרז – לת / 2017 /21). להחלטה לחץ כאן

28.3.18 - אספקת ריהוט וציוד (מספר המכרז:  רה / 2017 / 11). להחלטה לחץ כאן 

22.7.18 - אספקת ריהוט וציוד (מספר המכרז:  רה / 2018 / 08). להחלטה לחץ כאן

17.10.18 - מתן שירותי אספקת ארוחות - (מספר המכרז:  אא / 2018 / 07) להחלטה לחץ כאן