תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם
 • אייקון וואטסאפ

לאחר אישור מליאה מס' 579, מתאריך 6/5/2018, אושרה הנחה לחיילי מילואים פעילים. 

רקע

עפ"י תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3,) התשע"ח-2018, נקבע כי תינתן הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים בסך 5% . 

זכאות להנחה: 
ע"מ להיות בעל הזכות לקבלת ההנחה המבקש צריך לעמוד בתנאים המצטברים להלן: 
1. על המבקש להיות רשום בספרי המועצה כמחזיק בנכס. 
2. יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל, או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל, או ששמו מופיע ברשימת הזכאים שמשרד הביטחון אמור להעביר למועצה האזורית גזר כמובטח. 
3. במידה וכתובתו של המבקש אינה בתחומי המועצה האזורית גזר, המבקש ימציא אישור מהרשות בה הוא רשום כי אינו מקבל הנחה זו במקביל. 
4. במידה וזכאי להנחה נוספת, על פי חוק ההסדרים, יהיה זכאי להנחה הגבוהה מבין השתיים.

תוקף הזכאות: 
מגיש הבקשה, במידה והוא שוכר את הנכס, תוקף ההנחה תסתיים במועד תום השכירות, ללא הארכה אוטומטית של תקופות האופציה, גם אם הן נקובות בפירוש בחוזה.
במידה והמבקש מממש את האופציה עליו להודיע למועצה ע"מ שיוכל ליהנות מהנחה זאת. 

תחולת ההנחה:
ההנחה תינתן החל מ 6/05/2018 .
הנחה של 5%, תחושב משטח הנכס המיוחס למבקש הבקשה, ועבור נכס מגורים בלבד ועבור נכס אחד בלבד. 

אופן הגשת הבקשה:

1. יש להדפיס את הטופס בקשת הנחה.

2. את הטופס המלא יש לשלוח בצירוף תעודת משרת מילואים פעיל למייל - evelin@gezer-region.muni.il או לפקס: פקס: 08-9274006. ניתן למסור ידנית למחלקת הגביה בהתאם לשעות קבלת קהל

מצ"ב דוגמא של תעודת המילואים הפעיל:

תעודת משרת מילואים פעיל