תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם
 • אייקון וואטסאפ

ביוזמת ראש המועצה, ובהובלת מנהלת מחלקת רישוי עסקים במועצה והתובע הרשותי, גובש נוהל רשותי חדש ותקדימי המסדיר את עבודת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, בנוגע למתן רישיון עסק בנסיבות מיוחדות, בעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון ובנייה, הכול על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

המועצה מקדמת ורואה לנגד עיניה את טובת בעלי העסקים המקומיים ולכן גיבשה, כאמור, נוהל זה המתבסס על ההנחיות היועץ המשפטי לממשלה (מסי 8.1151).

על פי הנוהל, בעלי העסקים העומדים בקריטריונים הנדרשים יחלו הליך שסופו ועדה מקצועית המלווה ביועצים משפטיים, אשר תוכל לאשר מתן היתר זמני או קבוע ולאפשר לבעל העסק להמשיך הליך הוצאת רישיון.

הנוהל ישמש כמגדלור וכמצפן בנושא הנדון, למועצה אזורית גזר וודאי גם לרשויות נוספות.

פירוט הנוהל, הקריטריונים הנדרשים למתן רישיון כאמור ודרכי הגשת הבקשה במקרים מעין אלו מפורטים כאן. באחריות בעל העסק לבקש כי בקשתו למתן רישיון עסק תועבר לדיון בפני הועדה המקצועית, כאמור.