תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם
 • אייקון וואטסאפ

השבוע התקיים כינוס ראשון של הועדה ליישום הנוהל הרשותי התקדימי המסדיר את עבודת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, בנוגע למתן רישיון עסק בנסיבות מיוחדות, בעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון ובנייה. הוועדה שהינה מהראשונות בישראל הוקמה ביוזמת הנהלת המועצה, מנהלת מחלקת רישוי עסקים, ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובפיקוח היועץ המשפטי של המועצה. 

המועצה מקדמת ורואה לנגד עיניה את טובת בעלי העסקים המקומיים ולכן גיבשה, כאמור, נוהל זה המתבסס על ההנחיות היועץ המשפטי לממשלה (מסי 8.1151).
על פי הנוהל, בעלי העסקים העומדים בקריטריונים הנדרשים יחלו הליך שסופו וועדה מקצועית המלווה ביועצים משפטיים, אשר תוכל לאשר מתן היתר זמני או קבוע ולאפשר לבעל העסק להמשיך הליך הוצאת רישיון.

הנוהל משמש כמגדלור וכמצפן בנושא הנדון, למועצה אזורית גזר וודאי גם לרשויות נוספות. השבוע כאמור התכנסה לראשונה הועדה ואף אשרה מתן רישיון עסק זמני למספר עסקים, עד להשלמת ההליכים לקבלת ההיתר הקבוע. האישורים ניתנו על פי אישור של היועץ המשפטי.
פירוט הנוהל, הקריטריונים הנדרשים למתן רישיון כאמור ודרכי הגשת הבקשה במקרים מעין אלו מפורטים כאן.

באחריות בעל העסק לבקש כי בקשתו למתן רישיון עסק תועבר לדיון בפני הועדה המקצועית, כאמור.