תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

כללי
תפקיד: מנהל אגף פיתוח ארגוני וניהול חווית התושב.
כפיפות ארגונית: מנכ"לית המועצה.
דרוג: מח"ר/ חוזה בכירים ע"פ כללי משרד הפנים.
דרגה: 41-43/ חוזה ע"פ כללי משרד הפנים.
היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 
יתרון לתואר אקדמי בתחומים: פיתוח ארגוני, מנהל עסקים או מנהל ציבורי. 
ב. ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות באחד מתחומי העיסוק הרלוונטיים בתחומים הבאים: משאבי אנוש, ניהול הון אנושי, פיתוח ארגוני, תכנון ואסטרטגיה.
ג. שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
ד. שפות: עברית ברמה גבוהה.
ה. יישומי מחשב: היכרות עם יישומי ה-OFFICE.

תיאור התפקיד:
ייעוד:
גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות המועצה בתחומי פיתוח ארגוני, יישום תהליכים חוצי ארגון וניהול חווית התושב.

תחומי אחריות:
1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות המועצה באגפיה השונים בהתאם לרוח וחזון הנהלת המועצה.
2. קידום, הטמעה וליווי תהליכים חוצי ארגון.
3. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגפי המועצה השונים.
4. ניהול תהליכים ליצירת חווית התושב בכלל אגפי המועצה.
5. ניהול צוות העובדים באגף.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות המועצה באגפיה השונים בהתאם לרוח וחזון הנהלת המועצה.
א. הגדרת מטרות תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה.
ב. ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת בקרה.
ג. הצגת מדיניות המועצה לעובדי האגף.
ד. הנחיות עובדי האגף בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.
ה. עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות.
ו. הנחייה וליווי של מנהלים ועמיתים במועצה.

2. קידום, הטמעה וליווי תהליכים חוצי ארגון.
 א. בניית תהליכים חוצי ארגון להטמעת מדיניות הנהלת המועצה
ב. ניהול תהליכים ארגונים בהתאם לצרכי המועצה.
ג. פיתוח תפיסת חדשנות במועצה, פיתוח מעורבות עובדים והובלת תהליכי שינוי.

3. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגפי המועצה השונים.
א. מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף.
ב. הגדרת מבנה האגף, כולל חלוקת אחריות וסמכות.
ג. הגדרת מדדי ביצוע.
ד. הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת האגף.
ה. פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות.

4.  ניהול תהליכים ליצירת חווית תושב בכלל אגפי המועצה.
א. ניהול תהליכים אסטרטגים לטובת קשרי תושבים ופיתוח חווית התושב.
ב. הטמעת תפיסות ניהול חווית תושב מתקדמות בסביבת מציאות משתנה.
ג. הובלה והטמעה של מערכות טכנולוגיות מתקדמות.
ד. הובלה של תפיסות "שיתוף ציבור" והטמעתן במועצה.

5. ניהול צוות העובדים באגף.
א. הנחיית עובדי האגף בביצוע המטלות.
ב. ווידוא ביצוע ההנחיות.
ג. מתן משוב לעובדי האגף.

כללי:
ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט הנוגעת לתחומי העשייה והעיסוק במועצות, ע"פ הנחיית מנהלת המועצה. 
זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצורכי חירום.


לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (הקליק/י להורדה).
2. 
קורות חיים.
3. 
תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. 
המלצות (במידה וקיים).
להמעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 30.5.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030