מוקד_בשעת חירום

106 מטלפון קווי
08-9274001 מטלפון נייד