גני יוחנן בחירום

יו"ר צח"י:
עמי שרון - 052-2581744