יד רמב"ם בחירום

יו"ר צח"י:
אבי אפרתי - 052-5177766