כפר בן נון בחירום

יו"ר צחי:

יוסי דוד - 052-62811010

 

אלונית 054-5438300