כפר שמואל בחירום

יו"ר 
עמירם רום - 052-2214876

צרכניה 08-922-4582