כרמי יוסף בחירום

קב"ט היישוב - 

אמיר סימונוב 054-5445353

 

קופת חולים מאוחדת+ מכבי 08-9286353 קיים חדר תרופות בלבד
קופת חולים כללית 08-9145200 קיים חדר תרופות בלבד
כל בו 08-928-6070