שעלבים בחירום

יו"ר צחי:
ישראל בן ססי - 052-6888925

בנצי רפפורט - 052-4537533


קופת חולים כללית 08-9259121 אין בית מרקחת

מרכול 054-4979018