שרה בר מימון - ממונה על תלונות הציבור

לפי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), ס"ח – 2008.

ניתן לפנות אליה דרך כתובת המייל הבאה: sara@gezer-region.muni.il, או לחילופין, בכתב, דרך משרדה במחלקת תחזוקה ותשתיות (פרטים בטל': 08-9274050).

יש לציין את פרטי המתלונן ומענו, תאור מפורט של המקרה נושא התלונה והמועד בו אירע המקרה, וכל פרט אחר אשר יסייע לצורך בירור יעיל של התלונה.

דו"ח הממונה על תלונות הציבור במועצה לשנת 2017

דו"ח הממונה על תלונות הציבור במועצה לשנת 2016

דו"ח הממונה על תלונות הציבור במועצה לשנת 2015 

דו"ח הממונה על תלונות ציבור במועצה לשנת 2014


הדפס    סגור