מועצה אזורית גזר מבקשת להביא לידיעת הציבור, כי בהתאם להחלטת ועדת השלושה במועצה (גזבר, מנכ"ל, יועמ"ש), הוחלט על התקשרות המועצה עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן - משכ''ל), לשירותי ניהול ופיקוח של משכ''ל, במסגרת המכרזים המשותפים הבאים:

שירותי ניהול ופיקוח לניקיון מבנים (מכרז מס' _שנ / 2017 / 23___). להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 31.1.18. הסכם ניהול נחתם ביום 7.1.19 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

שירותי ניהול ופיקוח לבנית גן ילדים בקיבוץ נצר סרני (מכרז מס' __מק  /2014 /2). להחלטה לחץ כאןמועד פרסום - 31.1.18. הסכם ניהול נחתם ביום 12.3.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

שירותי ניהול ופיקוח להסעות (מכרז מס'_הס/17/2017 ). להחלטה לחץ כאןמועד פרסום - 4.2.18הסכם ניהול נחתם ביום 11.2.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

הפעלת צהרונים לילדים מספר (מכרז – הצ /2017/ 24). להחלטה לחץ כאןמועד פרסום -13.2.18הסכם ניהול נחתם ביום 28.3.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

ליסינג תפעולי לכלי רכב מספר (מכרז – לת / 2017 /21). להחלטה לחץ כאןמועד פרסום - 19.2.18הסכם ניהול נחתם ביום 6.3.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

אספקת ריהוט וציוד (מספר המכרז:  רה / 2017 / 11). להחלטה לחץ כאןמועד פרסום - 28.3.18הסכם ניהול נחתם ביום 9.5.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

אספקת ריהוט וציוד (מספר המכרז:  רה / 2018 / 08). להחלטה לחץ כאןמועד פרסום - 22.7.18הסכם ניהול נחתם ביום 30.7.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

מתן שירותי אספקת ארוחות - (מספר המכרז:  אא / 2018 / 07) להחלטה לחץ כאןמועד פרסום - 17.10.18. הסכם ניהול נחתם ביום 29.11.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

ליסינג תפעולי לכלי רכב - (מספר המכרז:  לת / 2018 / 26) להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 19.12.18. הסכם ניהול נחתם ביום 31.12.18 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il


שירותי הפעלה של תוכנית קיץ במוסדות חינוך - (מספר המכרז:  תק / 2018 / 12) להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 27.12.18. הסכם הניהול נחתם ביום 6/5/19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il


אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות (מכרז מספר – מש/ 2018  / 19) - להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 15.4.19. הסכם הניהול נחתם ביום 12/6/19 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il 


שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי (מכרז מספר – מח/ 2018 / 6) - להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 16.4.19. הסכם הניהול נחתם ביום 7/5/19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: anat@gezer-region.muni.il

תחנות שאיבה לביוב - (מספר המכרז:  תש / 2018 / 27) להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 29.05.19

 מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים - (מספר המכרז:  הס / 2019/ 9) להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 19.6.19 תקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – גן ילדים חד כיתתי ביד רמב"ם - (מכרז מס' –  מק / 2019 / 17) . להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 22.9.19

ליסינג תיפעולי לכלי רכב - (מספר המכרז:  לת / 2019/ 25) להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 1.12.19

הקמת בית ספר יסודי בכרמי יוסף (מכרז מספר – מג / 2019 / 6) להחלטה לחץ כאן. מועד פרסום - 7.1.2020

ניתן להעלות השגה בענין, עד 7 ימים מיום פרסום ההחלטה לגב' ענת אוזן בהודעת דוא"ל בלבד שכתובתה anat@gezer-region.muni.il.  ולהגיש את טענותיו לרבות כל תימוכין בענין.


הדפס    סגור