ישיבות מליאת המועצה:

בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבניין המועצה.


18.2.2020 - ישיבת מליאה מס' 12
29.3.2020 - ישיבת מליאה מס' 13
17.5.2020 - ישיבת מליאה מס' 14
29.6.2020 - ישיבת מליאה מס' 15


הדפס    סגור