ישיבות מליאת המועצה:

ימי ראשון בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבניין המועצה.

15.9.2019 -  מליאה מס' 8 + 9
10.11.2019 -  מליאה מס' 10
30.12.2019 -  מליאה מס' 11


הדפס    סגור