"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך." (קהלת רבה פרשה ז')

תודה לתושבי כפר ביל"ו וגני יוחנן שהגיעו לדיון בותמ"ל היום. הראתם מנהיגות אמיתית ואכפתיות עמוקה. הצלחנו לשכנע בעמדתנו הצודקת את משרד החקלאות, נציגי הארגונים החברתיים, נציגי הארגונים הסביבתיים ונציג השלטון המקומי. אך לצערנו, היכולת להתגבר על גוף דרקוני כותמ"ל היא בלתי אפשרית בדרך בה עוצבה הוועדה, ולאור העובדה שתהליך העברת הקרקעות היה כבר בשיאו בשנים האחרונות, והנהלת המועצה הקודמת בחרה שלא לפעול כנגדו בכל הכלים שעמדו לרשותה.

יחד עם זאת, השגנו הישגים משמעותיים במסגרתם שטח התכנית צומצם כך שבגזרת כפר ביל"ו - השטח הפתוח הצפוני נגרע מהתכנית, שטח בית העלמין צומצם, מתקן המים הוסט דרומה, 2 הבניינים הגבוהים נגרעו המתכנית, שטחי הבנייה הנמוכה באזור כפר בילו צוצמו במחצית ונגרעו, יציאו הכבישים לכיוון השדות החקלאיים נגרעו. כל השטחים שנגרעו יושבו לחקלאות. 
בגזרת גני יוחנן: השטח החום הצמוד לחלקות א' יצומצם במחצית ויורחק משטחי גני יוחנן, הדיור המוגן יוגבל ל-5 קומות, השטח המסחרי הקטן ייגרע ויושב לחקלאות, השטח המסחרי הגדול יקוצץ בחצי ויורחק מגני יוחנן, בחצי הקרוב של השטח המסחרי יהיה בית ספר בבנייה נמוכה, הבנייה צמודת הקרקע בחלקה הדרומית של התכנית תבוטל.

המאבק על אדמות כפר ביל"ו וגני יוחנן לא הסתיים. עוד נכונה לנו דרך.

שלכם,
רותם ידלין, 
ראשת המועצה


הדפס    סגור