אשכול הפיס של אגף החינוך יזם יום שלם של פעילויות למערכת החינוך ולקהילת גזר כולה. בבוקר הגיעו תלמידי חטיבת מחוללי העתיד של תיכון הרצוג לפעילויות בנושא חלל, נכנסו לפלטינריום שהוקם במיוחד, שמעו הרצאה בנושא מעטפת החיים ובנו מפה פלאניספרית.

אחר הצהריים הגיעו תושבים רבים לאשכול הפיס ונהנו גם הם מהפעילות בפלנטריום, הדרכה על הטלסקפים, יצרו בסדנאות ואפילו העיפו טיל מים באמצעות לחץ אוויר אל על.

התלמידים, שלמדו בבוקר בצורה חוויתית, הדריכו את התושבים בערב, ובכך הביאו את אחד העקרונות שמנחים של אגף החינוך - יצירה משותפת - לידי ביטוי.

תודה לצוות אשכול הפיס - יורי, רינה ושוקי ולמנהלת שירה על הפקת יום חינוכי, חווייתי ומהנה!

 

כיף על חלל

הדפס    סגור