ביקור הנהלת משרד הרווחה במועצה 

הבוקר התארחו במועצה מנהלת מחוז תל אביב והמרכז של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הגב' לימור בר טל ומנהלת נפת דרום, הגב' קרן אהרוני. הביקור כלל מפגש עם הנהלת המועצה ועם צוות המחלקה לשירותים חברתיים.

ראשת המועצה, רותם ידלין, הציגה את המועצה ואתגריה; מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, בת שבע פיק, הציגה את עבודת המחלקה בדגש על שירותים ותוכניות קיימות לצד תוכניות עתידיות אסטרטגיות לפיתוח רחב היקף. 

מנהלת המחוז החמיאה על השינויים המהותיים שעברה המחלקה בשנה האחרונה, ועל קפיצת המדרגה שעשתה המחלקה במתן שירותים לתושבים. סוכם כי המחלקה תכנס לפיילוטים של המשרד וכי - יחד - המשרד והמועצה יכנסו לשיפוץ מבנה מחלקת הרווחה, לרווחת התושבים והעובדות. 

גאווה גדולה למחלקה לשירותים חברתיים!

הדפס    סגור