מתנדבי אוזן קשבת מתקשרים אחת לשבוע , שיחת טלפון שבועית לאזרחים ותיקים החיים בגפם או לתושבים החווים בדידות. הקשר הטלפוני קבוע, ומאפשר שמירה על קשר רציף עם התושבים ושאלה לשלומם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: