ראשת אולפנת שעלבים: מיכל ורד
מנהל: מוטי נייהוז

דואר אלקטרוני: motin.shaalvim@gmail.com
מזכירות: תמר לביא, דליה כהן
כתובת: קרית חינוך שעלבים
טלפון: 08-9276755
פקס: 08-9276756
דואר אלקטרוני: tamil@shaalvim.co.il 
מפקחת: יעל הורוביץ
זרם ממלכתי דתי
סמל מוסד: 460428