הריני לאשר בזאת לפסיכולוג/ית השפ"ח לבצע תצפית בבני/בני בכיתה ו/או בהפסקה. תצפית זו עשויה לכלול בנוסף גם שיחה עם ילדי ועם הצוות החינוכי.
* ידוע לנו שסיכום ההערכה עשוי להיות מתוייק בתיק התלמיד בשפ"ח וישמר באופן חסוי.
Browser not supported