הריני לאשר בזאת לפסיכולוג/ית השפ"ח לבצע תצפית בבני/בתי. תצפית זו עשויה לכלול בנוסף שיחה עם ילדי ועם צוות הגן.
* ידוע לי שסיכום התצפית עשוי להיות מתוייק בתיק התלמיד בשפ"ח וישמר באופן חסוי.
Browser not supported