שרת המפות הינו מערכת ממוחשבת אינטרנטית, אשר נועדה להציג מידע גאוגרפי. המערכת מיועדת הן להגברת שקיפות המידע לתועלת תושבי המועצה והן להגברת השימוש במידע גאוגרפי בתפעול יעיל של המועצה. 

המערכת כוללת שכבות מידע בתחומים שונים כגון תכנון והנדסה, תשתיות, חינוך, פנאי, רווחה בטחון וחירום.

למערכת ה - GIS לחצו כאן

לאתר המפות הממשלתי לחצו כאן