תושבות ותושבי המועצה,

אנו שמחים להגיש לכם את פורטל החוגים של מרכזי החוגים והספורט אגף קהילה - מועצה אזורית גזר לשנת תשפ"ד. 
בפורטל תמצאו את פירוט החוגים למבוגרים, לנוער ולילדים בשלוחות החוגים השונות ובמגוון ישובים נוספים. חוגי הילדים כוללים הסעות מהיישובים אל החוג ובחזרה, לילדים מכיתה א' ומעלה (למעט אם צוין אחרת).
עונת הפעילות תיפתח ביום א' 03.09.2023 יז' באלול תשפ"ג, ותימשך לאורך כל שנת הלימודים, קרי, עד יום א' 30.06.2024 כד' בסיוון תשפ"ד.
חוגי המועצה יפעלו על-פי לוח החופשות של משרד החינוך (לפירוט החופשות ראו מטה).
ייתכנו שינויים בימים ובשעות החוגים לאחר סיום ההרשמה, כל שינוי יתעדכן בפורטל.
פתיחתו של כל חוג והמשך פעילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

ותיקים וותיקות גזר - צריכים סיוע בהרשמה?
מוקד זהב לוותיקים פתוח לרשותכם בימים א'-ה' בתאריכים: 13.8-24.8, 3.9-14.9, ו - 8.10-19.10. 
בין השעות 9:00-13:00. מוזמנים להתקשר ונשמח לסייע ברישום 08-9274555.

הנחה מיוחדת בגובה 5% לנרשמים בהרשמה המוקדמת עד 31.08.2023

אנו מאחלים לכולם שנת חוגים מהנה ופורייה,

רותם אלקובי - מנהל אגף קהילה
שירה מנשה - מנהלת מחלקת חוגי העשרה, מוסיקה ומחול
חן גורלניק רדיע - מנהלת מדור הספורט

תקנון - נוהלי הרשמה, פעילות ותשלום

1. שנת החוגים תשפ"ד תחל ביום א' 03.09.2023, יז' באלול תשפ"ג.
2. לתשומת ליבכם - לחוגי הספורט ההרשמה תושלם לאחר מילוי הצהרת בריאות למשתתף בחוג וחתימה עליה (אישור קריאת תקנון בעת הרישום, מהווה אישורכם על בריאות תקינה של הנרשם).
3. הרישום לחוגים מתבצע בפורטל החוגים באתר המועצה בלבד (מלבד חוגי הכדורסל, בייסבול, טאקוונדו וקורסי התכנות, בהם הרישום מתבצע באתר העמותה/החברה).
4. השתתפות בחוג תתאפשר לאחר מילוי טפסי רישום באתר, הצהרת בריאות והסדרת התשלום.
5. התשלום לחוגים יבוצע בכרטיס אשראי בחיוב חודשי.  להסדר תשלום אחר יש לפנות במייל לקרן בן נון מזכירת האגף [email protected] .
6. חיוב בהוראת קבע בבנק יתבצע בסוף כל חודש, על החודש שהיה.
7. לכל החוגים מתאפשרת הגעה לשיעור ניסיון אחד. לאחר שיעור הניסיון תתבקשו לבצע הרשמה באתר המועצה.
8. הרשמה לחוג במהלך החודש מחייבת תשלום חודש מלא.
9. עדכונים לגבי מצב חשבון למשלם ניתן לקבל בכל עת במשרד מחלקת החוגים במייל [email protected] , או בטלפון 08-9274093.
10. החוגים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
11. יובהר שבשל מגבלות משרד הבריאות, במידה והפעילות לא תתקיים, אזי תוקפא פעילות החוג ולא יגבה תשלום בעדה ו/או לחילופין, הפעילות תדחה למועד חדש שיקבע ע"י המועצה.
12. מוסכם כי במידה והפעילות תוקפא עקב הנחיות ממשלה, עם חזרת הפעילות לסדרה, המועצה תחדש את הגבייה באופן אוטומטי.
13. למען הסר ספק, לא יינתנו החזרים בשל אי השתתפות בפעילות עקב מחלה ו/או בידוד פרטניים.
14. לא יינתן החזר תשלום או כל החזר אחר למי שנעדר מהחוג מכל סיבה שהיא.
15. לא יינתנו  החזרים בשל הפסקת פעילות בעקבות שביתה, מלחמה, שבתון, יום בחירות.
16. למועצה תישמר הזכות לבצע כל שינוי בתוכנית או הפסקת פעילות בכל עת במהלך השנה
17. אישור על קריאת הנהלים מהווה הסכמתכם לאישור צילום המשתתף במסגרת החוג ופרסום תמונתו בערוצי המדיה השונים של המועצה.

הפסקת פעילות
1. בקשה להפסקת פעילות תתקבל באמצעות שליחת מייל למחלקת החוגים בלבד, בין החודשים ספטמבר עד פברואר. בין החודשים מרץ עד יוני לא ניתן להגיש בקשה להפסקת הפעילות (גם לנרשמים במועד מאוחר), תינתן האפשרות לעבור לחוג אחר. למעט שיעורי נגינה במסגרת "מוסיקלי" וחוגים לגיל הרך ולגילאי הגן שכן ניתנים לביטול, בהתאם לתנאי הביטול.
2. תאריך קבלת המייל לביטול במחלקת החוגים הוא הקובע לתאריך הפרישה מהחוג. בכל מקרה, השתתפות בפעילות בחלק מהחודש מחייבת תשלום חודש מלא.
3. לא תתקבל הודעת פרישת חוג אצל המדריך אלא רק במייל מסודר למחלקת החוגים.
4. אין לבטל הוראת קבע בבנק ובאשראי ללא שליחת מייל למחלקת חוגים להפסקת חוג מבעוד מועד ובתקופה המותרת לביטול בהתאם לתנאי הפסקת פעילות.
5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעצור השתתפות בחוג במקרה שהתמורה עבורו אינה משולמת.
6. בנוגע להפסקת פעילות - בעמותת הכדורסל הפועל גזר, יש לפנות לעמותה ישירות ולפעול עפ"י תקנון העמותה בלבד.
7. בנוגע להפסקת פעילות בחוגי התכנות של חברת "הייטק סקול", יש לפנות ישירות לחברה ולפעול על פי תקנון החברה בלבד.

תשלומים נוספים
1. בחוגים בהם נדרשות בדיקות רפואיות, התשלום יתבצע באופן עצמאי לרופא בעת הבדיקה.
2. בחוגים מסוימים ייגבה תשלום נוסף, חד פעמי, בעבור חומרים, ציוד, ביגוד, רישום לאיגוד, ביטוח ונלווים. התשלום הנוסף כאמור מהווה תנאי להשתתפות בחוג. בעת ביטול חוג לא יוחזר התשלום הנוסף (גם לא סכום חלקי). לא ניתן לשלם על חלק מערכה (לכדורגל, מחול וכד').

הנחות 
1. הנחה עבור השתתפות בחוגים תינתן במקרים הבאים: הנחות כמות - על השתתפות בשלושה חוגים למשפחה גרעינית - תינתן הנחה בגובה 7.5% ממחיר החוגים. (הנחות אלו אינן כוללות את חוגי "גזרשת", טניס שולחן מבוגרים, חוגי סטודיו נשים, מסלול ספורט משולב , עמותת הכדורסל "הפועל גזר" וחוגי התכנות); הנחת כמות במוסיקלי תינתן בנפרד משאר החוגים: 3 משתתפים מאותה משפחה - 7.5% הנחה. 5 משתתפים ומעלה מאותה משפחה - 10% הנחה .
2. הנחת הרשמה מוקדמת - הנחה מיוחדת בסך 5% לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד 31.08.2023. (ההנחה לא כוללת את חוגי הכדורסל, תכנות, בייסבול, טאקוונדו)
3. הנחה לזכאים - הנחה של 7% תינתן לזכאים המקבלים הנחה בתשלום הארנונה בגין: קצבת נכות, גמלת סיעוד, עיוורים, נפגעי מלחמה וכוחות הביטחון, ילד נכה, עולים חדשים והורה יחיד. השתתפות האגף לשירותים חברתיים - משפחות המוכרות על ידי האגף לשירותים חברתיים במועצה מוזמנות לפנות אל האגף ולבקש השתתפות בעלות החוגים. (ההנחות לא כוללות את חוגי הכדורסל, תכנות, בייסבול, טאקוונדו).
4. ההנחות אינן כוללות את התשלומים הנוספים לחוג (ביטוח, ציוד, ביגוד, נלווים, רישום לאיגוד וכו').
5. ההנחות בסעיף זה מצטברות.
6. לצורך מימוש הנחת זכאים או השתתפות האגף לשירותים חברתיים יש לפנות למנהלת מחלקת החוגים במייל [email protected] , או בטלפון 08-9274007 לבדיקת זכאות ומימוש ההנחה.

חוגי ספורט
המועצה האזורית גזר מפעילה את חוגיה על פי חוק הספורט ולפי הכללים הבאים:
•  תעודת הסמכה למדריך בענף שאותו הוא מעביר או תואר ראשון בחינוך גופני וספורט תחרותי.
•  ביטוח מבנה צד ג'.
•  ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד ג'.
•  ביטוח אישי של החניכים במסגרת הקבוצות התחרותיות לפי הצורך.
•  חתימת המשתתף על הצהרת בריאות.
•  אישור רפואי לפעילות גופנית ספציפית בהתאם לדרישת החוק.
•  התאמת מקום האימונים והציוד לחוג הספציפי.

הצהרת בריאות למשתתפים בחוגי ספורט:
הנני מצהיר בזאת כי אני/בני/ביתי כשיר/ה להשתתף בחוג/בפעילות ספורט.

 

ללוח החופשות לשנה"ל תשפ"ד - לחצו כאן

בהתאם ללוח החופשות המעודכן של משרד החינוך, בתאריכים 8.10.23 (איסרו חג סוכות), 30.4.24 (איסרו חג פסח), 26.5.24 (ל"ג בעומר), יתקיימו חוגים כרגיל.

ביום בחירות או ביום שבתון - אין פעילות חוגים

ראש השנה
מיום ו' 15.9.23 עד יום א' 17.9.23 (כולל)

יום הכיפורים וחג סוכות
מיום א' 24.9.23 עד יום שבת 7.10.23 (כולל)
*בין התאריכים 26-28.9.23 חוגי המבוגרים יתקיימו כרגיל.

חנוכה
מיום א' 10.12.23 עד יום ו' 15.12.23 (כולל)
*חוגי המבוגרים יתקיימו כרגיל.

פורים
יום א' 24.3.24 עד יום ב' 25.3.24 (כולל)

פסח
מיום א' 14.4.24 עד יום ב' 29.4.24 (כולל)
*בין התאריכים 14-21.4.24 חוגי המבוגרים יתקיימו כרגיל.

ערב יום השואה
יום א' 5.5.24 (פעילות החוגים תסתיים בשעה 19:30)

ערב יום הזיכרון
יום א' 12.5.24 (פעילות החוגים תסתיים בשעה 19:00)

יום עצמאות
מיום ב' 13.5.24 עד יום ג' 14.5.24 (כולל) 

ל"ג בעומר
פעילות החוגים מתקיימת כרגיל לכולם.

שבועות
מיום ג' 11.6.24 עד יום ד' 12.6.24 (כולל)

בימים אלה לא יתקיימו חוגים, אלא אם כן תתקבל הודעה אחרת.

 

ללוח הסעות - לחצו כאן

1. האיסוף - איסוף מהתחנות המפורטות מטה בלבד. הילדים מתבקשים לחכות בתחנת ההסעה 5 דקות לפני שעת האיסוף.
2. הפיזור - פיזור מהחוגים יתבצע בתחנות בקרבת הבתים ולא רק בתחנת האיסוף.
3. ההסעות מיועדות לילדים מכיתה א' עד כיתה י"ב.
4. ההסעות מהיישובים השונים הם למרכזי החוגים בבית חשמונאי ובנען, כל יישוב למרכז שאליו הוא שייך (ראו פירוט בהמשך). אין הסעות בין המרכזים.
5. חוג כדורשת נערות - ההגעה לחוג עצמאית. ללא הסעות. 
6. ההסעות אינן כוללות ליווי בהסעה, בדרך הלוך או חזור מהחוג, והמועצה אינה אחראית לכך. באחריות ההורים לוודא כי ילדיהם הנוסעים בהסעה עצמאיים לעשות את הדרך אל ההסעה וממנה לבד.

תחנות ושעות איסוף לחוגים שלוחת בית חשמונאי

ההסעות לחוגים יופעלו בימים א' עד ה'. 
האיסוף לחוגים יתבצע מהתחנות הבאות:
יד רמב"ם - תחנה 1, תחנה 2, תחנה 3, תחנה 5. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
עזריה - תחנה 1, תחנה 5, תחנה 9. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כפר בן נון - תחנה 2, תחנה 3, תחנה 6. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
משמר איילון - תחנה 1, תחנה 5. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
גזר - תחנה 1. איסוף מהתחנה בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
כפר שמואל - תחנה 4, תחנה 8. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כרמי יוסף - תחנה 1, כלבו. איסוף מהתחנה בשעות 15:00, 16:20, 17:35.
פתחיה - תחנה 1. איסוף מהתחנה בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
פדיה - תחנה 3, תחנה 4. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
בית עוזיאל - תחנה 1, תחנה 4. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
בית חשמונאי - תחנה 1, תחנה 2, תחנה 3. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.

תחנות ושעות איסוף לחוגים שלוחת נען

ההסעות לחוגים יופעלו בימים א' עד ה'.
האיסוף לחוגים יתבצע מהתחנות הבאות:
חולדה - תחנה 1, תחנה 2. איסוף מהתחנות בשעות 15:00, 16:15, 17:20.
גני יוחנן - תחנה 2, תחנה 3. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:30.
יציץ - תחנה 1, תחנה 5, תחנה 9. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:30.
כפר ביל"ו א'- תחנה 1 (צרכנייה). איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:20.
כפר ביל"ו ב'- תחנה 2, תחנה 6. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:20.                                           
רמות מאיר - תחנה 1, תחנה 3. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:35.
גני הדר - תחנה 1, תחנה 2. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:30 
מצליח - תחנה 4, תחנה 7. איסוף מהתחנות בשעות 15:00, 16:00, 17:10.                     
ישרש - תחנה 1, תחנה 3. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:10, 17:20.                     
סתריה - תחנה 1, תחנה 8. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:15, 17:35.

• תיתכן הסעה מנצר סרני לשלוחת החוגים בנען, בהתאם לדרישה ורישום.  

לפרטים נוספים

מיתר יחיה
מזכירת מחלקת תחבורה
08-9274027
052-5592037
 

איסוף - איסוף מהתחנות המפורטות מעלה בלבד. הילדים מתבקשים לחכות בתחנת ההסעה 5 דקות לפני שעת האיסוף.
פיזור - פיזור מהחוגים יתבצע בתחנות בקרבת הבתים ולא רק בתחנת האיסוף.

לפרטים נוספים:

שירה מנשה
מנהלת החוגים
08-9274007

חן גורלניק רדיע
סגנית מנהל אגף קהילה ויועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
08-9274005