מנהל החטיבה הצעירה: דניאל עוזיה
טלפון: 08-9282626
דואר אלקטרוני: Daniel.u@b-e.org.il
כתובת: יד רמב"ם