בית ספר ממלכתי ייחודי דמוקרטי - מונטסורי - "דרור"

המטרה של החינוך היא הפעלת הרצון הטבעי של הילד ללמוד. מריה מונטוסורי

בית-ספר 'דרור' הינו בי"ס מונטסורי דמוקרטי צומח, המניף על דגלו את אהבת האדם, כבוד לילדים ולילדות, מצוינות אישית ואחריות ללמידה. ביה"ס שואף לטפח אקלים חינוכי מיטבי בשיתוף הקהילה; הורים, צוות ותלמידים. אנו מציעים,

  • למידה רב-גילאית בסביבה המאפשרת התנסות וחקר, מתוך בחירה אישית ובמגוון דרכים ומיומנויות.
  • חונכות אישית המאפשרת מפגש בין ילד.ה לבין איש צוות האחראי.ת להכיר אותו לעומק וללוות אותו בדרכו. לחזק אותו, ולהיות עבורו דמות תומכת, מגינה ומתווכת.
  • פדגוגיה מונטסורית המאפשרת לילדים חופש בחירה בתוך גבולות.
  • תכנית לימודים אישית, מתוך התפיסה כי התפתחותו של הילד תושג על בסיס נטיותיו הפנימיות וכמימוש סקרנותו המדעית והחוקרת.

בבית הספר מתקיימים מנגנונים דמוקרטיים, המאפשרים לילדות.ים להתנסות בחיים בחברה דמוקרטית. הם שותפים פעילים בוועדות הבית ספריות ובהצעת הצעות לאסיפה הבית ספרית, מתנסים בתהליכים דמוקרטיים, ומגלים מעורבות פעילה, אחריות ושותפות ליצירת אקלים חינוכי נעים ומיטבי בבית הספר.

פרטים ליצירת קשר

מזכירת בית הספר: רחלי הרפז
מספר טלפון: 08-9132860
דואר אלקטרוני: [email protected]

מנהלת בית הספר: ענת סהר
דואר אלקטרוני: [email protected]

סמל מוסד: 484014