מנהלת בית הספר: ענת דימנט
דואר אלקטרוני: anatdimant@gmail.com
מזכירת בית הספר: רחלי הרפז
מספר טלפון: 08-9132860
דואר אלקטרוני: helihr269@gmail.com
סמל מוסד: 484014