מנהל בית הספר: אילן שתם
דואר אלקטרוני: elanshtam@gmail.com
מזכירות: אביבה זיני
טלפון: 08-9211363 /08-9226766 
פקס: 08-9241929 
דואר אלקטרוני: aviviazini1@gmail.com
סמל מוסד: 414797