שם מנהלת: תמר לאור

מזכירה: אורלי חזון

כתובת: קיבוץ נען, מיקוד 7682900

טלפון: 074-7046333

פקס : 08-9219899

מפקחת גלי אלדר

ממלכתי  

סמל מוסד 476267