לצורך הנפקת הרשאה / היתר חפירה יש למלא את הטופס המצורף. 

שימו לב, יש לצרף לטופס:
תוכנית בפורמט  DWG
תוכנית בפורמט PDF
אישור היישוב על גבי התוכנית המוצעת
מכתב הפנייה מאת הגוף המבקש (לא חובה)


קבצי התוכניות