נכי רדיפת הנאצים (שורדי השואה)

הנחיות עיקריות

 • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • מי שמחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. 
 • מי שמחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, ההנחה שקיבל תבוטל.
 • פרטי הזכאות:
 • תושב המקבל קצבת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז-1957 או קצבת נכות המשולמת בשל רדיפות הנאצים על-ידי ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה או בלגיה.
 • שיעור ההנחה: עד 4 נפשות - 66% לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה.
בקשתך תיבחן ותשובה תישלח בסיום הטיפול​
 

מסמכים נדרשים

 • צילום תעודת הזהות והספח (הכתובת בספח צריכה להיות זהה לזו שבארנונה)​
 • אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה בתחומה.​
 • משפחה מעל 4 נפשות: הצהרה על מספר בני המשפחה המתגוררים בדירה (בטבלה המצורפת) וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כולם. ​
 • אישור משרד האוצר.
 • במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

פרטי הבקשה

חשבון המשלם מופיע בשובר הארנונההאם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה

משפחה מעל 4 נפשות: יש להצהיר בטבלה על בני המשפחה המתגוררים בדירה


בני משפחה נוספים
קרבהשם פרטישם משפחהמס' זהותהעיסוקמקום העבודה

משפחה מעל 4 נפשות: יש להצהיר בטבלה הצהרה על בני המשפחה המתגוררים בדירהמשפחה מעל 4 נפשות: כולל צילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כולם


במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

Browser not supported