שירות אזרחי - חברתי

הנחיות עיקריות

 • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • מי שמחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. 
 • מי שמחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, ההנחה שקיבל תבוטל.
 • פרטי הזכאות:
 • משרת פעיל בשירות אזרחי-חברתי, הרשום כ"מחזיק" בנכס, כל עוד הוא משרת.
 • שיעור הנחה: 75% לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה (למשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים).משפחה מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר משטח הדירה. 50% לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה (למשרת 20 שעות שבועיות במשך שלוש שנים). משפחה מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר משטח הדירה.
בקשתך תיבחן ותשובה תישלח בסיום הטיפול​
 

מסמכים נדרשים

 • צילום תעודת הזהות והספח (הכתובת בספח צריכה להיות זהה לזו שבארנונה)​
 • אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה בתחומה.​
 • אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי.
 • במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

פרטי הבקשה

חשבון המשלם מופיע בשובר הארנונההאם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה

במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

Browser not supported