שעות קבלת קהל

 
בתאום מראש
 

צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות

דוד גמליאל
גזבר המועצה
08-9274055

ליאת פרמון
מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות
08-9274550

ענת אוזן
מנהלת לשכת גזבר
08-9274055
 
מיכל כהן
מנהלת מחלקת חוזים, ביטוחים וערבויות
08-9274041
 
הראל רחמני
סגן מנהלת אגף רכש ותקציבים ומנהל מחלקת רכש
08-9274035
073-2447235
 

הכרזה על מועצה איתנה
הכרזה על מועצה אזורית איתנה. לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות. בתוקף סמכותי לפי סעיף 232א לפקודת העיריות וסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, ולאחר שהונחה לפני חוות דעתו של המנהל הכללי של משרד הפנים כאמור בסעיף 232א(ג) לפקודת העיריות, אני מכריז על המועצה האזורית גזר כמועצה איתנה.