יו"ר ועד מקומי: בני רגיל
טלפון: 08-9270603 
פקס: 08-9270624 
נייד: 050-6233017
אימייל: mkehila.gezer@gmail.com

מזכירת יישוב: לימור גבעוני
טלפון: 08-9270606 
פקס: 08-9270624
נייד: 054-7932454
אימייל: mazkira.gezer@gmail.com

בתחומי הקיבוץ נמצאים קבריהם של 28 לוחמים, 19 חברי הקיבוץ ותשעה חיילים, שנפלו בקרב על הקיבוץ.

רפת, טל': 9270620 -08

בריכת שחייה טל': 9270651- 08

לאתר גזר לחץ כאן