דוח איכות מי שתיה מה - 01.01.2016 עד ה - 31.03.2016

המועצה עורכת דיגום קבוע של מי השתייה, מדי חודש, בכל יישובי המועצה זאת עפ"י תקנות - משרד הבריאות.

סך כל הדגימות שבוצעו הוא 235.

בדגימה אחת התקבלה חריגה בתוצאת הבדיקה, לכן נלקחה דגימה נוספת מאותה נקודה והתקבלה תוצאה תקינה.

בהסתמך על תוצאות הבדיקות, המים שסופקו לתושבי מועצה אזורית גזר, ראויים לשתייה.

מידע זה ניתן לראות גם באתר משרד הבריאות, בקישור: דוחות תקופתיים של איכות המים.

בברכה
כרמית גבע
מנהלת מחלקת
תברואה ורישוי עסקים