סה"כ דגימות מתוכננות : 236
סה"כ דגימות שבוצעו: 236
אחוז הביצוע: 100%
דגימות תקינות: 233 – (98.72%) המים ראויים לשתייה
דגימות חוזרות: 3 – (1.28% ) המים ראויים לשתייה
דגימה חוזרת מתבצעת בכדי לשלול זיהום במים.