דוח איכות מי שתיה מה- 01.10.2015 עד ה- 31.12.2015

המועצה עורכת דיגום קבוע של מי השתייה, מדי חודש, בכל יישובי המועצה- זאת עפ"י תקנות משרד הבריאות.
סך כל הדגימות שבוצעו הוא 278.
בשמונה דגימות התקבלו חריגות בתוצאות הבדיקות, לכן נלקחו דגימות נוספות מאותם נקודות והתקבלו תוצאות תקינות.
בהסתמך על תוצאות הבדיקות, המים שסופקו לתושבי מועצה אזורית גזר, ראויים לשתייה.

מידע זה ניתן לראות גם באתר משרד הבריאות, בקישור: דוחות תקופתיים של איכות המים.

בברכה
כרמית גבע
מנהלת מחלקת
תברואה ורישוי עסקים