סה"כ דגימות מתוכננות - 261
סה"כ דגימות בפועל - 261
אחוז ביצוע - 100%
דגימות תקינות - 257 98.46%
דגימות חוזרות - 4 - 1.53%
דגימה חוזרת מתבצעת ע"מ לשלול זיהום במים