סה"כ דגימות מתוכננות - 243
סה"כ דגימות בפועל - 243
אחוז ביצוע - 100%
דגימות תקינות - 243 100%
דגימות חוזרות - 0
דגימה חוזרת מתבצעת ע"מ לשלול זיהום במים