דוח איכות מי שתיה מה- 01.04.2016 עד ה- 30.06.2016

המועצה עורכת דיגום קבוע של מי השתייה, מדי חודש, בכל יישובי המועצה- זאת עפ"י תקנות משרד הבריאות.
סך כל הדגימות שבוצעו הוא 271.
בשבע מהדגימות התקבלו חריגות בתוצאות הבדיקות, לכן נלקחה דגימה נוספת מאותם נקודות והתקבלו תוצאות תקינות.
בהסתמך על תוצאות הבדיקות, המים שסופקו לתושבי מועצה אזורית גזר, ראויים לשתייה.

מידע זה ניתן לראות גם באתר משרד הבריאות, בקישור: דוחות תקופתיים של איכות המים .

בברכה
כרמית גבע
מנהלת מחלקת
תברואה ורישוי עסקים